Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 338 cá nhân và tập thể Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

  338 đại biểu là cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện tập thể Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Chiến sỹ thi đua toàn quốc được phong tặng trong 5 năm qua sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27 và 28/12.

  HTML clipboard

  Cùng với đó, 1001 điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, cũng sẽ tham dự Đại hội.

  BT

  .