Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 43,6% bệnh viện cả nước chưa có hệ thống xử lý nước thải

    (VOH) - Tại hội thảo “Bảo vệ môi trường và sức khỏe” tổ chức vào sáng nay tại Viện Pasteur - TPHCM, Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế cho biết: Hiện cả nước có hơn 13.600 cơ sở y tế các loại. Mỗi ngày, trung bình các cơ sở này thải ra môi trường khoảng 42 tấn/ngày chất thải rắn nguy hại và khoảng 120.000m3/ngày đêm nước thải y tế. Đáng lo ngại là hiện mới chỉ có khoảng 53% bệnh viện trên cả nước có hệ thống xử lý nước thải y tế. Riêng về các cơ sở y tế dự phòng mới chỉ có 17% trong tổng số hơn 1000 cơ sở dự phòng cả nước xử lý chất thải rắn bằng lò đốt thủ công.

    Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và sức khỏe cùng nhau thảo luận về thực trạng rác thải y tế và việc xử lý rác thải y tế tại các bệnh viện Việt Nam hiện nay. Đồng thời, cung cấp các nghiên cứu khoa học mới nhất và quy trình xử lý chất thải bằng công nghệ vi sinh thân thiện với môi trường - an toàn, bảo đảm sức khỏe người dân.

    Nhất Hương