Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • 6 vấn đề "kìm chân" du lịch Việt Nam

    Với lợi thế nhiều thắng cảnh đẹp, văn hóa đa dạng giàu bản sắc, lẽ ra sẽ giúp Việt Nam phát triển du lịch mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều vấn đề còn tồn tại trong cách làm du lịch đang khiến du lịch Việt Nam thiếu sức hút hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

    Lan Hương