Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 7 nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2012

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

  Theo đó, có 7 nhóm giải pháp lớn là: Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trên cơ sở thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt; chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, tổ chức tốt thị trường trong nước và khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.

  Thứ hai, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh. Trong nhóm giải pháp này, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế; chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng; tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp nông thôn; bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng.

  Thứ ba, nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ.

  Thứ tư, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

  Thứ năm, tăng cường phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

  Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng chống tham nhũng.

  Thứ bảy, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

  Căn cứ vào Nghị quyết này và Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện ngay trong tháng 1/2012 chương trình hành động cụ thể của Bộ, cơ quan, địa phương; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, đơn vị chủ trì thực hiện.

  TTXVN