8 thanh thiếu niên rủ tắm biển, 3 chết đuối, 1 mất tích

Tin liên quan