Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ba phương án cắt điện tại TP.HCM nếu thiếu điện

  Ở khu vực TP.HCM, nếu thiếu 1%, 2% và 10% sản lượng điện, các khu vực đã có kế hoạch cắt cụ thể một tuần mấy lần, mỗi lần bao nhiêu thời gian.

  * Nếu thiếu 1% sản lượng và công suất điện:

  - Các công ty Điện lực Chợ Lớn, Củ Chi, Duyên Hải, Gia Định, Gò Vấp, Phú Thọ, Tân Bình, Sài Gòn, Tân Phú, Thủ Đức, Thủ Thiêm, Tân Thuận sẽ cắt điện, nhưng tối đa 1 lần/tháng/khách hàng

      - Công ty Điện lực Bình Chánh, Hóc Môn, An Phú Đông cắt điện tối đa 1 lần/2 tuần/khách hàng.

      - Công ty Điện lực Bình Phú cắt tối đa 1 lần/tuần/khách hàng.

  * Nếu thiếu 2% sản lượng, công suất điện:

      - Công ty Điện lực Chợ Lớn, Củ Chi, Duyên Hải, Gia Định, Sài Gòn, Tân Phú, Thủ Đức, Thủ Thiêm sẽ cắt điện tối đa 1 lần/tháng/khách hàng.

      - Công ty Điện lực Bình Chánh, Hóc Môn, Gò Vấp, An Phú Đông, Phú Thọ, Tân Bình, Tân Thuận cắt điện không quá 1 lần/2 tuần/khách hàng.

      - Công ty Điện lực Bình Phú cắt điện không quá 1 lần/tuần/khách hàng.

  (Hai khả năng trên mỗi lần cắt điện không quá 5 giờ).

  * Nếu thiếu 10% sản lượng, công suất điện:

      - Điện lực Chợ Lớn cắt tối đa 1 lần/2 tuần/khách hàng.

     - Điện lực Củ Chi, Duyên Hải, Gia Định, Sài Gòn, Thủ Đức cắt không quá 1 lần/tuần/khách hàng.

      - Điện lực Bình Chánh, Bình Phú, Gò Vấp, Hóc Môn, An Phú Đông, Phú Thọ, Tân Bình, Tân Phú, Tân Thuận cắt điện không quá 3 lần/tuần/khách hàng.

      - Điện lực Thủ Thiêm được cắt không quá 4 lần/tuần/khách hàng.

  (Mỗi lần cắt điện khả năng này là từ 5-10 giờ/lần cắt. Các điện lực sẽ phải lập kế hoạch chi tiết).


  Ảnh minh họa - nguồn: Internet.

  Tuổi Trẻ