Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bài học đại đoàn kết vẫn còn nguyên giá trị

  (VOH) - Thắng lợi của Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 là sự kiện mang ý nghĩa và tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với dân tộc ta, mở ra thời đại mới của cách mạng Việt Nam. Trong thắng lợi ấy, truyền thống đại đoàn kết toàn dân đã được phát huy và đóng vai trò then chốt trong công cuộc giành độc lập dân tộc.

  Ông Trần Trọng Tân. Ảnh: baodongnai

  Trong mỗi bước đi của cách mạng Việt Nam, bài học đại đoàn kết vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay và mãi mãi về sau. Để  khơi dậy sức dân, phát huy tinh thần yêu nước, công tác vận động quần chúng cần khéo léo kết hợp ích nước với lợi nhà.

  Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Cách Mạng Tháng 8, phóng viên Đài đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Trọng Tân - nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương về bài học "Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân cần gắn ích nước với lợi nhà":

  Ngọc Hiếu