028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Bài học thực tiễn từ Cách Mạng Tháng Tám 1945

(VOH) - Thắng lợi của Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 là chiến công chói lọi mà dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên kỳ tích. Đây là thắng lợi vĩ đại bắt nguồn từ đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc đúng đắn của một đảng khi ấy vẫn còn quá non trẻ. Bằng trí tuệ, lòng yêu nước vô bờ bến và trên hết là sự tin yêu của toàn dân dành cho Đảng, lực lượng đảng viên tiên phong ngày ấy đã phát huy được sức mạnh toàn dân, quét sạch các thế lực thù địch giành độc lập cho nước nhà.
Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội (8-1945). Ảnh tư liệu

67 năm sau ngày Cách Mạng Tháng 8 thành công, những con người Việt Nam hôm nay vẫn lấy tấm gương trí, dũng của người đi trước làm nền tảng để phấn đấu cho tương lai hòa bình và tươi đẹp của đất nước. Phân tích những bài học kinh nghiệm của Đảng và nhân dân ta từ thắng lợi của Cách Mạng Tháng 8, ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng Khoa xây dựng Đảng, trường Cán bộ thành phố nhấn mạnh vai trò của sức mạnh toàn dân: "Có thể nói rằng, CMT8 là cuộc nổi dậy toàn dân, sức mạnh bạo lực chính trị của nhân dân. Chính vì thế, cuộc cách mạng có sức mạnh quét phăng mọi thế lực phản động, đế quốc để giành độc lập dân tộc sau gần 100 năm đô hộ của Pháp, 5 năm quân phiệt Nhật, hàng nghìn năm chế độ phong kiến nước ta. Đây là bài học vô cùng to lớn vì nếu chỉ có riêng Đảng ta thì không có thành công cách mạng, Đảng lãnh dạo nhưng phải có sức mạnh của nhân dân. Bài học kinh nghiệm của CMT8 xét đến cùng vẫn là Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, lấy dân làm gốc, có vậy ta mới phát huy nội lực giành thắng lợi. Đây là bài học kinh nghiệm quý báu mà CMT8 1945 để lại cho Đảng và nhân dân ta".

Gần 70 năm trôi qua, ý nghĩa lịch sử cũng như bài học mà Cách mạng tháng 8 đặt ra cho chúng ta vẫn còn nguyên giá trị. Đó là cẩm nang để thế hệ hôm nay soi rọi và noi theo, như những gì mà bà Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng vai trò lãnh đạo của đảng trong CMT8 nổi bật là Đảng biết chớp lấy thời cơ, có chỉ thị kịp thời và đúng đắn. Với tinh thần CMT8, những bài học từ CMT8, tôi nghĩ rằng trong tình hình hiện nay ta cần tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, trên cơ sở đó tạo điều kiện đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân. Làm thế nào đó trong Đảng mình phải thể hiện quyết tâm và thực hiện có hiệu quả theo tinh thần NQTW4, làm thế nào để xây dựng 1 đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng nhu cầu tình hình, nhiệm vụ mới".

Từ nhiều bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng 8 cho thấy, sự nhạy bén và kiên quyết của Đảng trong tận dụng thời cơ, huy động quần chúng. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên tiên phong ngày ấy là vô cùng to lớn. Chính mỗi đảng viên là nguồn sức mạnh không gì sánh được, giúp Đảng huy động lực lượng quần chúng nhân dân đấu tranh giành độc lập. Hiện nay, công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới,  rất cần phát huy hơn nữa  bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng 8, làm tấm gương để Đảng ta soi rọi vào, trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu. Trong không khí chào mừng kỷ niệm ngày 19/8 lịch sử, ông Nguyễn Hoàng Năng - Bí thư Đảng ủy khối Dân Chính Đảng chia sẻ về công tác xây dựng đảng hiện nay: "Một trong những bài học CMT8 dẫn đến thành công là tính tự chủ, chủ động của mỗi cán bộ trong nhiệm vụ giai đoạn đó. Trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, tôi nhận thức để làm cho tốt và đầy đủ phải phát huy cho được tính tự chủ, chủ động, gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ đảng viên phải làm nòng cốt trong việc vận động thuyết phục những cán bộ công chức, viên chức xung quanh mình tham gia vào công tác xây dựng và góp phần củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đảng ngày một mạnh mẽ hơn. Đó cũng là 1 trong những yêu cầu của việc thực hiện NQTW4 lần này".

Có thể nói, sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng chính là nội lực mà từng tổ chức cơ sở Đảng hiện nay cần khơi dậy trên mỗi bước đi lên của cách mạng, trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để làm được điều đó, ngoài linh hoạt áp dụng bài học lịch sử vào thực tiễn địa phương, các cơ sở Đảng cần đi sâu vào dân để hiểu dân, nâng cao lòng tin của dân với Đảng. Đối với TPHCM, nhiều quận - huyện đã làm được điều đó khi huy động được sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân vào các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Chia sẻ kinh nghiệm của Quận ủy Tân Bình từ chính bài học của thế hệ trước, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Bí thư Quận ủy quận Tân Bình, nói: "Phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc suốt 67 năm qua, quận cũng dựa vào các lực lượng, nhất là nhân dân trên địa bàn để thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Đặc biệt trong tình hình hiện nay chúng tôi luôn dựa vào dân. Và qua tổ chức các cuộc đối thoại, tăng cường tiếp xúc với nhân dân trên địa bàn để giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa bàn dân cư liên quan thiết thực đến quyền lợi nhân dân. Chúng tôi trong hệ thống chính trị của mình luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên, cơ quan, ban - ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang từ quận đến cơ sở phải dựa vào sức mạnh của nhân dân để tổ chức thực hiện. Thì nơi nào phát huy được không khí dân chủ trong dân thì chúng ta cũng tổ chức được hiệu quả thiết thực hơn".

Việc xây dựng Đảng hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó gìn giữ và tiếp nối truyền thống của quá trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc mà Cách mạng Tháng 8 là mốc son chói lọi. Xây dựng được 1 lực lượng cán bộ, đảng viên mạnh cả về chất lẫn về lượng, đồng thời biết huy động sức mạnh toàn dân sẽ là nền tảng vững chắc cho quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt trong thời điểm nước ta đang thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, để đạt được mục tiêu đến giữa thế kỷ này, nước ta thành trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từ Trung ương đến địa phương cần áp dụng bài học lịch sử vào thực tiễn một cách khoa học và sâu rộng./.

Ngọc Hiếu