028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Chiều 5/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh qua kiểm điểm để đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân, đặc biệt chỉ rõ kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém tập trung vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu, trước hết đối với tập thể Ban Bí thư và đối với việc thực hiện vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong hệ thống Đoàn và cơ quan Trung ương Đoàn. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh việc tổ chức kiểm điểm phải thực sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng. Qua làm tốt việc kiểm điểm lần này thể hiện trước Đảng thái độ nghiêm túc, cầu thị, không ngừng học hỏi, mong được rèn luyện, được giúp đỡ chỉ ra khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp để có thể tự sửa mình của một tập thể những người cộng sản trẻ tuổi, có quá trình phấn đấu lâu dài; đồng thời là sự thể hiện trước các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi cả nước tinh thần thẳng thắn, làm gương, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
 

 
Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho biết sẽ tập trung kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nêu những điểm mới trong chỉ đạo, những việc đã làm được; đồng thời cũng xem xét, chỉ rõ những mặt còn hạn chế, khiếm khuyết trong công tác chỉ đạo của Ban Bí thư. Đồng chí cũng cho biết, thực hiện chương trình công tác nhiệm kỳ, ngay từ đầu năm, Trung ương Đoàn đã xây dựng đề án giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên. Đề án tổng kết thực tiễn, đồng thời đề cập các vấn đề lý luận về giáo dục thanh thiếu niên để việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục được hiệu quả hơn, có tác động tới thanh niên tốt hơn, hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến trong thanh niên.
 

 
Theo chương trình, hội nghị làm việc từ ngày 5-7/9./.
Chinhphu