Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 họp phiên thứ 4

  Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến Pháp đã đánh giá tình hình thi hành Hiến pháp năm 1992 về những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế.

  Sáng 18/4, Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 tổ chức phiên họp lần thứ 4 thảo luận về Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo báo cáo những vấn đề cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

  Tại phiên họp các đại biểu tập trung đánh giá tình hình thi hành Hiến pháp năm 1992 về những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế đó, cũng như định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để bảo đảm sự đổi mới đồng bộ cả kinh tế và chính trị phù hợp với tình hình mới.

  Trên cơ sở thảo luận, thường trực Ban biên tập của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện để báo cáo ý kiến chính thức với Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sau đó sẽ trình Hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 5 cho ý kiến bước đầu về vấn đề này. Dự kiến, phiên họp diễn ra hết ngày 18/4./.

  VOV