Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Xây dựng đường kết nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu

    UBND TPHCM đã chỉ đạo UBND quận 9 phối hợp với chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1) khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, giải tỏa để bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Xây dựng đường kết nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu trong tháng 5/2012. Sở Giao thông vận tải sẽ làm cơ quan đầu mối, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình này.


    Theo HCM Cityweb