Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ban KT-NS, HĐND TPHCM giám sát tại UBND xã Nhơn Đức và huyện Nhà Bè về chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nông thôn mới

    (VOH) - Sáng 12/5, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã có buổi giám sát tại UBND xã Nhơn Đức và UBND huyện Nhà Bè về chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

    Theo UBND xã Nhơn Đức, hiện nay, xã đang hợp đồng với Trường Đại học kiến trúc thực hiện 3 nội dung qui hoạch về sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, môi trường theo chuẩn mới; qui hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp. Đối với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, xã cũng tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình như: mở rộng hẻm, xây dựng cầu đường, xây dựng nhà văn hóa, nhà bia lưu niệm, văn phòng ấp,… Tuy nhiên, cái khó hiện nay của xã là chưa có nhà băn hóa, chợ nông thôn theo kiểu mẫu; tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn vẫn chưa đồng bộ. Đối với huyện Nhà Bè, hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nước sạch nông thôn, về hệ thống cầu đường giao thông còn yếu và thiếu. Bên cạnh đó việc đô thị hóa nhanh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hạ tầng giao thông không theo kịp. Ông Bùi Hòa An, Phó chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết:

    Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND TP nhận định, Nhà Bè đang đô thị hóa rất nhanh, qua khảo sát thực tế cho thấy nhà cao tầng ở đây có nơi còn nhiều hơn nội thành. Do vậy, trong quá trình phát triển, huyện Nhà Bè cũng như xã Nhơn Đức cần chú ý đến xây dựng hệ thống đường sá hoàn chỉnh, qui hoạch sao cho đồng bộ và phải đi trước một bước. Hiện đường không có hệ thống thoát nước, khi đô thị hóa nhanh rất dễ gây ngập. Ông Phạm Văn Đông nhấn mạnh:

    Minh Tâm