Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ban Nội chính, Kinh tế Trung ương chính thức hoạt động

  Ngày 1/2, Ban Nội chính Trung ương sẽ chính thức đi vào hoạt động, trước tiên là với chức năng cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

  Ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Ảnh minh họa.

  Trước đó, ngày 31-1, Ban Nội chính Trung ương đã tiếp nhận nhân sự, cơ sở vật chất từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng với hơn 80 người. Việc tiếp nhận tổ chức, bộ máy, nhân sự từ Vụ Pháp luật và Vụ Nội chính - thuộc Văn phòng Trung ương - như quyết định của Bộ Chính trị đã đề ra, sẽ được triển khai sau.

  Cũng trong ngày 1-2, Ban Kinh tế Trung ương sẽ nhận chuyển giao tổ chức, bộ máy, con người từ Vụ Kinh tế và Vụ Xã hội (thuộc Văn phòng Trung ương Đảng), tổng cộng hơn 30 người, để bắt đầu thực hiện chức năng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

  Do 2 tân trưởng ban này (ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương) đều đang kiêm nhiệm chức vụ khác, Ban Bí thư đã bổ nhiệm 2 phó ban: Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Anh Tuấn (tiến sĩ luật, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng) và Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Bùi Văn Thạch (tiến sĩ kinh tế, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng).

  NLĐO