Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước 20/12/2010

    Bộ LĐ - TB&XH vừa có văn bản gửi Sở Lao LĐ - TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm nay và kế hoạch thưởng Tết năm 2011.

    Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương Tống Thị Minh cho biết, thực hiện các qui định của pháp luật lao động, để nắm các thông tin phục vụ cho việc xây dựng cơ chế quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp, Bộ LĐ - TB&XH đề nghị Giám đốc Sở chỉ đạo các bộ phận chức năng nắm tình hình tiền lương năm 2010 và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn trong dịp Tết dương lịch và Tết âm lịch năm 2011. Các thông tin liên quan cần báo cáo nhanh về Bộ bao gồm thông tin của từng loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần góp vốn của nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với các mức lương, thưởng ở 3 mức: thấp nhất, bình quân và cao nhất. Bộ này cũng yêu cầu các Sở tổng hợp và báo cáo nhanh trước ngày 20/12.

    TTXVN