Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Báo chí TPHCM thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, với dân

  Trong hai ngày 9/7 và 10/7, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

  Trong những năm qua, đồng hành cùng đất nước, báo chí TPHCM tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân góp phần giữ vững sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố và cả nước, đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Báo chí thành phố cũng đã đóng góp tích cực vào việc khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính tất yếu của con đường đi lên CNXH; đấu tranh chống mọi âm mưu diễn biến hòa bình, xuyên tạc, vu khống của các lực lượng thù địch, các phần tử cơ hội, phản động; tham gia có hiệu quả vào việc tổng kết thực tiễn, làm phong phú và cụ thể hóa thêm đường lối, chính trị của Đảng, chuyển tải những chính sách ấy đến đông đảo nhân dân. Đồng thời báo chí thành phố cũng trở thành kênh thông tin phản hồi, kênh phản biện từ thực tiễn thẩm định những chính sách kinh tế xã hội đã đi vào đời sống như thế nào và kiến nghị những giải pháp điều chỉnh, góp phần vào việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các chủ trương, chính sách cho phù hợp với sự phát triển xã hội.

  Các đại biểu thông qua chương trình đại hội.

  Bên cạnh việc tiếp tục phản ánh sinh động công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, nhân dân TPHCM nói riêng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, báo chí thành phố cũng tham gia tích cực và có trách nhiệm cao trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Là diễn đàn của đông đảo nhân dân, những năm qua, báo chí TPHCM thật sự là cầu nối hiệu quả giữa dân và Đảng. Những chương trình như "Lắng nghe và trao đổi" của Đài Truyền hình TPHCM, chương trình "Đối thoại cùng chính quyền thành phố" của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, chương trình "Giao lưu trực tuyến" của Báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Pháp luật TPHCM về các vấn đề phát triển của thành phố... là những nét đặc sắc, năng động, sáng tạo của các cơ quan báo chí thành phố trong việc thực hiện chức năng làm cầu nối giữa người dân và chính quyền thành phố.

  Để hoàn thành những nhiệm vụ đã đặt ra, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy TPHCM, những năm qua đội ngũ nhà báo thành phố đã có bước phát triển tích cực cả về số lượng lẫn chất lượng, trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Hơn 5 năm qua, Hội Nhà báo TPHCM đã đề nghị khen thưởng cho 379 hội viên - nhà báo, 29 đơn vị tập thể báo, đài đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố.

  Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

  Tuy nhiên, dù đạt được những thành tựu quan trọng và có bước phát triển đáng ghi nhận, báo chí TPHCM vẫn chưa vươn ngang tầm phát triển của báo chí các nước khu vực và thế giới. Báo chí TPHCM vẫn còn một số khuyết điểm, thiếu sót như: thông tin báo chí đôi khi mất cân đối khiến người đọc không có được cái nhìn toàn cảnh khách quan về tình hình thành phố và đất nước; thông tin có lúc không chính xác, sai sự thật, chưa phù hợp biểu với lợi ích của đất nước; hiệu quả của thông tin tuyên truyền đối ngoại và tính chiến đấu trong việc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc chống phá Nhà nước XHCN của địch chưa cao...

  Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội cũng tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ VII (2015 - 2020) gồm 21 thành viên và đoàn đại biểu đi dự Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam gồm 30 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết.

  Ngày mai 10/7, Đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

  Nguồn: Ái Chân - Ảnh: Việt Dũng/ SGGP.