Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Báo chí, truyền thông có vai trò lớn bảo vệ quyền con người

  Các cơ quan báo chí, truyền thông đã góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân cũng như đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng…

  Từ trước tới nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định, quyền con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của mọi chính sách phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, bảo vệ và phát huy quyền con người là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành và địa phương.

  Đại biểu tham dự hội thảo

  Một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát huy quyền con người ở Việt Nam phải kể tới các cơ quan báo chí, truyền thông.

  Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Đỗ Quỹ Doãn tại Hội thảo “Báo chí, truyền thông với quyền con người” diễn ra sáng 23/2 tại Hà Nội.

  Theo Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, trong những năm qua, các cơ quan báo chí, truyền thông đã tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu của Việt Nam trong quá trình thực hiện, bảo vệ quyền con người. Trong đó có việc tham gia thực hiện tích cực các Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về quyền con người; Công ước về xóa bỏ hình thức phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước chống sử dụng trẻ em trong các hoạt động mại dâm và khiêu dâm, bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em…

  Tính đến tháng 6/2011, cả nước có 745 cơ quan báo in, 67 đài phát thanh, truyền hình; 46 báo điện tử, 287 trang tin điện tử của các cơ quan, đoàn thể. Hiện cả nước có 100 kênh phát thanh và 118 kênh truyền hình phục vụ nhu cầu thông tin đa dạng của nhân dân. Đài Tiếng nói Việt Nam phủ sóng 97,5% diện tích lãnh thổ và phủ sóng qua vệ tinh đến nhiều nước trên thế giới. Đài Truyền hình Việt Nam phủ sóng đến gần 90% số hộ gia đình trong nước và phủ sóng qua vệ tinh đến nhiều khu vực ở nước ngoài.

  Hiện nay, tại Việt Nam có nhiều loại hình báo chí với nhiều thông tin chính thống, đa dạng, phản ánh nhiều chiều về đời sống dân sinh.

  Trong những năm qua, báo chí, truyền thông Việt Nam luôn là diễn đàn để nhân dân bày tỏ quan điểm, ý kiến về nhiều lĩnh vực trong đời sống chính trị-kinh tế-xã hội, đóng góp vào việc xây dựng đất nước…

  Tiến sĩ James Anderson, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới nhận định: Các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam đã góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân cũng như đấu tranh chống các biểu hiện, hành vi tiêu cực, tham nhũng; phê phán các hành vi xâm phạm các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, những hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật.

  Báo chí, truyền thông cũng góp phần phanh phui sớm và chân thực những hành vi sai phạm để các cơ quan chức năng kịp thời làm rõ và xử lý./.

  VOV