Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bảo tàng phụ nữ Nam bộ TP.HCM kỷ niệm 25 năm hoạt động

  (VOH) - Sáng 27/4, Bảo Tàng Phụ nữ Nam bộ tại thành phố Hồ Chí Minh đã họp mặt kỷ niệm 25 năm hoạt động 29.4.1985 - 29.4.2010 .

  HTML clipboard

  Tiền thân là Nhà truyền thống phụ nữ Nam bộ , Bảo tàng phụ nữ Nam bộ đi vào hoạt động nhằm thực hiện tâm nguyện của thế hệ phụ nữ cách mạng đã đóng góp công sức qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ . Đây còn là nơi gìn giữ , phát huy giáo dục truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung của Miền Nam nói riêng , cho các thế hệ mai sau. Bảo tàng phụ nữ Nam bộ hiện quản lý trên 31 ngàn hiện vật , trong đó trên một na là hiện vật gốc về chiến tranh cách mạng và 1/3 là hiện vật văn hóa gồm nhiều chất liệu . Ngoài 11 chuyên đề trưng bày cố định , Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ còn phối hợp với các Bảo tàng địa phương và Trrung ương , bảo tàng ở nước ngoài tổ chức trưng bày lưu động để đưa bảo tàng đến với công chúng . Mỗi năm có từ 50 đến 80 ngàn lượt khách đến tham quan Bảo tàng phụ nữ Nam bộ . Để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành bảo tàng cũng như xu thế đổi mới và hiện đại hóa bảo tàng , Bảo tàng phụ nữ Nam bộ đã được lãnh đạo thành phố phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng diện tích trưng bày với nhiều chuyên đề đa dạng phong phú , nhằm thu hút công chúng đến tìm hiểu , thưởng ngọan những nét đẹp văn hóa của phụ nữ Nam bộ trong nền văn hóa đa dạng , đậm đà bản sắc dân tộc.

  Dịp này , Bảo tàng phụ nữ Nam bộ khai mạc trưng bày chuyên đề “ Bộ dụng cụ ăn trầu” , với nhiều hiện vật gồm cơi trầu, bình vôi , ống nhổ bằng chất liệu gố sứ , gỗ chạm quý, ngà voi có niên đại thế kỷ 19 .

  Thanh Nga