Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bắt đầu từ tháng 01/2013, nhiều văn bản chính thức có hiệu lực

  (VOH) - Bắt đầu từ tháng 01/2013, một số nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ ảnh hưởng trực tiếp và liên quan mật thiết đến đời sống người dân có hiệu lực thi hành.

  * Nghị định số 103/2012 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2013 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Theo nghị định, người lao động sẽ nhận được mức lương tối thiểu, cụ thể, mức lương tối thiểu của vùng áp dụng với doanh nghiệp: Vùng I là 2.350.000 đồng/tháng; vùng II là 2.100.000 đồng/tháng; vùng III là 1.800.000 đồng/tháng; vùng IV là 1.650.000 đồng/tháng. Nghị định này được áp dụng từ hôm nay 01/01/2013.

  * Quyết định số 52/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. Cụ thể, người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường, có đủ 3 điều kiện: Có hộ khẩu thường trú tại hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi; trong độ tuổi lao động; có nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, vay vốn tạo việc làm sẽ được Nhà nước hỗ trợ chi phí học nghề, hỗ trợ tìm việc làm, hỗ trợ vay vốn. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ hôm nay 01/01/2013.

  * Nghị định 94/2012 do Chính phủ ban hành, về sản xuất, kinh doanh rượu. Theo đó, rượu thuộc nhóm hàng hóa Nhà nước hạn chế kinh doanh nên tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu (phân phối, bán buôn, bán lẻ) phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.


  Nghị định 79/2012 sẽ góp phần chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn - Ảnh minh họa.

  * Nghị định số 79/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Nghị định đặc biệt nhấn mạnh tới những điều cấm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu… của các tổ chức, cá nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ hôm nay 01/01/2013.

  * Nghị định số 100/2012 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2008 về bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, dãn thời hạn đăng ký thất nghiệp từ 7 ngày lên 3 tháng. Cụ thể, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nếu chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động (nghị định cũ là 7 ngày). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2013.

  Hoàng Lâm (tổng hợp)