Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bầu 45 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Sinh viên TP nhiệm kỳ IV 2010-2015

    (VOH) - Chiều qua 7/1, đại hội đại biểu Hội Sinh viên TPHCM nhiệm kỳ IV 2010-2015 tiếp tục phiên làm việc thứ ba tại Nhà hát Hòa Bình.

    Các đại biểu đã nghe một số tham luận của các sở - ban - ngành TP như: tham luận về việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, nhu cầu việc làm chất lượng trong thời kỳ mới của ông Lê Thành Tâm- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Minh Tân - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP trình bày tham luận với chủ đề "Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên TP",...

    Đại hội cũng hiệp thương bầu 45 đại biểu vào ban chấp hành Hội Sinh viên TP nhiệm kỳ IV 2010-2015.

    Minh Hiệp