Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bế mạc Hội nghị Tham vấn Nghị viện G20

    Sau hai ngày làm việc, Hội nghị Tham vấn Nghị viện các nước phát triển và mới nổi (G20) đã họp phiên bế mạc tại Ottawa- Canada.

    Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Thượng viện Canada  Noel A.Kinsella khẳng định: Hội nghị Tham vấn nghị sĩ lần đầu tiên của nhóm các nước G20 đã thành công tốt đẹp. Với các nội dung thảo luận, đối thoại, các nước G20 khẳng định an ninh lương thực, sản xuất và phân phối lương thực thực phẩm; các mô hình tài chính và kinh tế là những vấn đề mang tính toàn cầu được tất cả các Quốc gia quan tâm. Những bài học được đúc kết tại Hội nghị sẽ là tiếng nói quan trọng để nhóm G20 và các Quốc gia tăng cường hợp tác, trao đổi nhằm thực hiện thành công mục tiêu thiên niên kỷ về an ninh lương thực, xoá đói giảm nghèo.         
           Bên lề Hội nghị Nghị viện G20, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có các cuộc hội kiến song phương với các nhà lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc, Nga và  Nhật Bản.

    VOV