Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bệnh Viện Chợ Rẫy Góp ý Dự án Luật viên chức

  Chiều qua 29/9, ông Huỳnh Thành Lập - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP, Đoàn đại biểu Quốc hội TP đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến tại Bệnh Viện Chợ Rẫy cho Dự án Luật Viên chức.

  HTML clipboard

  Quan tâm lớn nhất của các bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy là bác sĩ bệnh viện công có được thành lập, tham gia quản lý, điều hành đơn vị tư nhân, bệnh viện tư hay không? Một số vấn đề khác cũng được thảo luận như cơ cấu tổ chức, quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài được tham gia dự tuyển làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập; hay như việc áp dụng chế độ hợp đồng đối với viên chức; về tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức…/.

  Huệ Phương

  .