Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải thực chất

  Chiều 28-3, tại phiên bế mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt TPHCM phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu giải đáp các thắc mắc trong thảo luận tổ và chỉ đạo một số việc cần làm trong thời gian tới.

  Nhận xét về hơn 240 lượt ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Lê Thanh Hải đánh giá đây là những ý kiến xác đáng, có tâm huyết trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm cao. Nhiều đại biểu có sự nghiên cứu sâu nội dung nghị quyết và liên hệ thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình nên đã nâng một bước lên trong nhận thức. Điều này thể hiện sự quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong Đảng. Các ý kiến biểu thị sự đồng tình, tin tưởng sự thành công việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đợt này; đánh giá cao những điểm mới trong cách làm và tin tưởng vào tính khả thi, sự thành công trong thực hiện nghị quyết.

  Đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh, trước yêu cầu mới mà Nghị quyết Trung ương 4 nêu ra, Đảng bộ TPHCM càng đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng để tạo bước chuyển thực sự trong công tác này. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại.

  Muốn vậy, cần phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của nghị quyết, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

  Đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; về cơ chế, chính sách; về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc, kịp thời; khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, xây dựng mới để thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế, chính sách mà nghị quyết đã đề ra, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị...

  Đồng chí lưu ý, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ, nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị ở TPHCM thực hiện triển khai phê bình và tự phê bình tập trung theo 3 nội dung: về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, từng đảng viên và của người đứng đầu, về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái. Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở TPHCM, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải tự giác, gương mẫu làm trước.

  Cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương cũng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

  Theo SGGP