Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bình Chánh vinh danh trên 1000 gương người tốt, việc tốt

    (VOH)- Sáng ngày 29/5, UB MTTQ huyện Bình Chánh đã vinh danh gương “Người tốt việc tốt” tiêu biểu trên địa bàn huyện theo kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

    Kết quả, huyện đã có 1.090 gương đã được bình chọn, trong đó cấp cơ sở có 997 gương, cấp huyện có 77 gương và tuyên dương 16 gương cấp TP.

    Phong trào còn thực hiện tốt việc lồng ghép, đồng thời đẩy mạnh nhiều cuộc vận động khác như “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, Năm thanh niên và trẻ em 2011..Qua đó, hiệu quả tích cực từ các chương trình lan tỏa một cách sâu rộng trong ý thức của quần chúng, tăng số lượng gương người tốt việc tốt và đa dạng trên mọi lĩnh vực đời sống.

    Minh Phước