028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
dai-hoi-dai-bieu-hcm
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  tin tức trong ngày

Bỏ 46 thủ tục trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

(VOH) - Chính phủ có nghị quyết thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho công dân trong chức năng  quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Theo đó, có 46 thủ tục hành chính được đơn giản hóa trong liên quan đến 7 lĩnh vực: An toàn lao động (4 thủ tục); Bảo trợ xã hội (11 thủ tục); Giáo dục nghề nghiệp (8 thủ tục); Lao động - tiền lương và quan hệ lao động (2 thủ tục); Phòng chống tệ nạn xã hội (6 thủ tục);Quản lý lao động ngoài nước (5 thủ tục); Việc làm (10 thủ tục).

Đơn giản 46 thủ tục trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Ảnh minh họa

Cụ thể, với lĩnh vực bảo trợ xã hội, việc "Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội sẽ bỏ bản sao sổ hộ khẩu của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã về việc cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 136/2013  NĐ-CP.

Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng sẽ bỏ các thông tin về chủ hộ (ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, giấy CMND…) bỏ các thông tin về người đứng ra nhận chăm sóc nuôi dưỡng (ngày, tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, số chứng minh nhân dân….) và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Bỏ các thông tin về vợ hoặc chồng của người đứng ra nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng, sửa đổi Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội.

Với lĩnh vực việc làm, thủ tục "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp". Cụ thể, sửa đổi Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm: Bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp….và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Thủ tục "Cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng". Cụ thể, sửa đổi Giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm: Bỏ ngày tháng năm sinh, dân tộc, giới tính, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; sửa đổi Giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng gồm: Bỏ ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký thường trú đối với thông tin của thân nhân người có công với cách mạng; bổ sung số định danh cá nhân.

Theo phương án, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, kiểm tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân đã được Chính phủ thông qua.