Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bộ Chính trị cho ý kiến về một số vấn đề kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2012

    Ngày 26/4, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp cho ý kiến về một số vấn đề kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2012.

    Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN

    Trên cơ sở tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và những tồn tại đặt ra, Bộ Chính trị cho rằng, từ nay đến cuối năm tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn chứa đựng nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, phải kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đặt ra; đồng thời thường xuyên cập nhật phân tích, đánh giá sâu sắc, đầy đủ hơn tình hình thực tế để có những giải pháp phù hợp, đảm bảo thực hiện hài hòa mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô với mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội.  Bộ Chính trị đặt mục tiêu tiếp tục kiềm chế lạm phát năm 2012 ở mức 8 đến 9%, ổn định kinh tế vĩ mô trên cơ sở thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ thận trọng, chủ động, linh hoạt, kết hợp hài hòa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói:

    Phong Phú (theo VOV)