Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương - Tạo thế chủ động trong mọi tình huống

  Ngày 26-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị với sự chủ trì của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã làm việc với Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về việc chuẩn bị nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2010 - 2015.

  HTML clipboard

  Quang cảnh buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương.

  Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo về các văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ý kiến phát biểu của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương.

  Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, Bộ Chính trị nhận xét, các văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng, sát với tình hình của Đảng bộ, theo đúng tinh thần Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

  Bộ Chính trị đề nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm: Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nghiên cứu chiến lược; nắm, đánh giá và dự báo chính xác tình hình để tạo thế chủ động trong mọi tình huống; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng; đặc biệt chủ động tham mưu kịp thời các đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm tốt vai trò nòng cốt, lực lượng chủ lực giữ vững chủ quyền lãnh thổ. Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đảm bảo môi trường hòa bình và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục chăm lo củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn, từng hướng chiến lược. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, nhất là về chất lượng chính trị; bảo đảm cho quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức biên chế hợp lý, có trang bị từng bước hiện đại, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Chú trọng xây dựng các tổ chức Đảng trong toàn quân, nhất là tổ chức cơ sở Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

  Bộ Chính trị cũng nhất trí với phương hướng nhân sự nêu trong báo cáo của Đảng ủy Quân sự Trung ương, đề nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong việc chuẩn bị nhân sự theo đúng quy định.

  T.T.X.

  Theo TTXVN