028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị triển khai tự phê bình và phê bình

Hôm nay (13/8), tại Hà Nội, Bộ chính trị - Ban chấp hành T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp tỉnh và tương đương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cuối tháng 2 năm nay, Bộ chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4. Tại Hội nghị này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tự phê bình và phê bình.

Ảnh minh họa

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này tập trung vào ba vấn đề trọng tâm: Thứ nhất, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; Thứ hai, những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ; Thứ ba, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách".

PGS.TS Ngô Huy Tiếp - Phó giám đốc học viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đối với các Đảng cộng sản nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng thì tự phê bình và phê bình là một vũ khí sắc bén, là một quy luật để xây dựng và phát triển Đảng.

Ông nói: “Vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng dựa căn bản trên tinh thần tự giác của Đảng viên và các tổ chức đảng. Tuy nhiên, tự phê bình và phê bình không thôi chưa đủ, cần phải kết hợp chặt chẽ giữa tự phê bình và phê bình trong Đảng với phê bình của quần chúng ngoài Đảng, với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng... và kết kết hợp với luật pháp , đặc biệt không quên để cho cán bộ, quần chúng phê bình đảng viên chúng ta”.

VOV