Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bộ Giao thông ra hạn nghiên cứu 3 phương án về BOT Cai Lậy

  Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiên cứu, báo cáo về ba phương án xử lý đối với dự án BOT Cai Lậy trước ngày 22-12.

  Các đơn vị liên quan phải hoàn thành việc nghiên cứu, báo cáo Bộ Giao thông vận tải ba phương án xử lý đối với dự án BOT tăng cường mặt đường quốc lộ 1 và xây dựng đoạn tránh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trước ngày 22-12- 2017.

  Dự án BOT Cai Lậy - Đồ họa - NHƯ KHANH

  Đó là chỉ đạo trong công văn hỏa tốc vừa được lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải gửi các đơn vị liên quan gồm: Vụ Đối tác công – tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, Ban Quản lý dự án 8, Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải.

  Triển khai kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 4-12, Bộ Giao thông vận tải  yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối họp với Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, Sở Giao thông vận tải  Tiền Giang và các cơ quan, đơn vị khẩn trương nghiên cứu các phương án xử lý, đề xuất giải pháp, phân tích ưu, nhược điểm cụ thể đối với mỗi phương án.

  Phương án 1: Giữ nguyên trạm như hiện nay, có biện pháp bổ sung (nếu cần thiết) để đảm bảo việc thu giá dịch vụ.

  Phương án 2: Xây dựng thêm trạm trên tuyến tránh, thu giá dịch vụ hoàn vốn đầu tư cho cả tuyến tránh và phần đầu tư trên quốc lộ 1 hiện hữu.

  Phương án 3: Di dời trạm hiện nay về đặt trên tuyến tránh, Nhà nước hoàn trả phần kinh phí đầu tư trên quốc lộ 1 hiện hữu, có thực hiện điều tiết phân luồng giao thông. Trường hợp, phương án tài chính không hiệu quả, tính toán kinh phí cần thiết Nhà nước hỗ trợ để đảm bảo khả thi về tài chính.

  Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các phương án báo cáo cần thu thập đủ số liệu xe các loại dự kiến phân luồng xe đi trên tuyến tránh và xe đi trên quốc lộ 1 qua trung tâm thị xã Cai Lậy, có ý kiến thống nhất của địa phương; thực hiện đàm phán, thống nhất sơ bộ với Nhà đầu tư. 

  Về tiến độ thực hiện, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang và Ban Quản lý dự án 8 báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 12-12-2017.

  Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo, đề xuất Bộ Giao thông vận tải  phương án xử lý trước ngày 17-12-2017.

  Vụ Đối tác công - tư báo cáo lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải  trước ngày 22-12-2017.

  Nguồn: TTO