Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu rà soát, loại bỏ các thủ tục không cần thiết

  Bộ GTVT vừa ra văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, loại bỏ ngay các thủ tục, quy định làm phát sinh chi phí không chính thức.

  Đồng thời thanh, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp.

  rà soát thủ tục trong giao thông vận tải

  Bộ này cũng yêu cầu rà soát, bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, gây cạnh tranh không bình đẳng.

  Bộ cũng yêu cầu các đơn vị chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đơn giản hóa và cải tiến quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát, kiểm nghiệm, thẩm định, các hoạt động có liên quan đến cấp giấy phép và các giấy tờ khác, trên cơ sở đó tiếp tục đề xuất giảm mức thu phí, giá gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp.

  Nguồn: TNO