Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi sát tình hình tu nghiệp sinh Việt Nam đang ở Nhật Bản

Ngay sau khi nhận được thông tin về trận động đất tại Nhật Bản, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã gửi Công văn khẩn đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam có tu nghiệp sinh tại Nhật Bản thực hiện gấp một số nội dung: Liên hệ với các đối tác Nhật Bản tìm hiểu thông tin về tu nghiệp sinh đang tu nghiệp tại Nhật Bản, đồng thời chỉ đạo các cán bộ đại diện tại Nhật Bản phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản theo dõi sát diễn biến tình hình để kịp thời hỗ trợ tu nghiệp sinh Việt Nam khi cần thiết.
Chiều qua 14/3, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đã xác định có 71 tu nghiệp sinh Việt Nam đang tu nghiệp tại 5 tỉnh của Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần. Tất cả vẫn an toàn, một số chuẩn bị về nước.Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, khoảng 18.000 tu nghiệp sinh Việt Nam đang tu nghiệp tại Nhật Bản, chủ yếu ở miền Nam nước này.
TTXVN