Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Biển Đông làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

    (VOH) - Ông Đặng Đình Quý, Viện trưởng Viện Biển Đông thuộc Bộ Ngoại giao, đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ 6 của Bộ Ngoại giao.

    Ông Đặng Đình Quý sinh năm 1961, quê Nam Định, từng đảm nhiệm các chức vụ: Quyền Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao; Giám đốc Học viện Ngoại giao, Viện trưởng Viện Biển Đông thuộc Bộ Ngoại giao.

    Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - ông Đặng Đình Quý. Ảnh: GDVN

    Hiện Bộ Ngoại giao, ngoài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh có 6 Thứ trưởng là các ông: Hồ Xuân Sơn, Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Hà Kim Ngọc, Vũ Hồng Nam và Đặng Đình Quý.

    N.T