028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Bộ Tài nguyên triển khai dịch vụ công theo phương thức trực tuyến

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ ngày 20/10/2017, Bộ này đã thực hiện việc cung cấp dịch vụ công theo phương thức trực tuyến.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp dịch vụ công theo phương thức trực tuyến thông qua các lĩnh vực: bảo vệ môi trường, địa chất, khoáng sản, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, đo đạc bản đồ, và thông tin địa lý.

Việc thực hiện thủ tục được thực hiện qua địa chỉ truy cập dvctt.monre.gov.vn.

Trước đó, để triển khai dịch vụ công trực tuyến, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/5/2017 quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, quy trình giải quyết và trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục.

Vị tư lệnh ngành tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường đảm bảo các điều kiện hạ tầng thông suốt để thực hiện cho người dân đảm bảo thuận tiện.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. (Nguồn: monre.gov.vn)

Thông qua phương thức trực tuyến, các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục có thể phản ánh, đề nghị về bộ phận thường trực của Văn phòng một cửa - Bộ Tài nguyên và Môi trường theo số điện thoại 04 37956868 máy lẻ 6868 để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ dịch vụ công trực tuyến cấp 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.