Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trong cuộc điện đàm - Ảnh: Bộ Ngoại giao