Cá lăng 'khủng', tuổi đời có thể nửa thế kỷ đánh bắt từ sông Sêrêpốk

Tin liên quan