Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cả nước có 574.000 lượt người thiếu đói trong 6 tháng đầu năm 2017

  Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn khi người dân còn thiếu đói, thiếu đất sản xuất, không có việc làm.

  Sáng nay (31/3), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác tôn giáo, công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 với một số tổ chức thành viên của Mặt trận và cơ quan trung ương liên quan.

  Ông Vũ Dương Châu, Trưởng ban Dân tộc - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2017, tuy đã giảm 24,9% so với năm 2016, nhưng cả nước vẫn còn 574.000 lượt người thiếu đói. Nhà nước đã hỗ trợ 16.200 tấn lương thực và khoảng 1,1 tỉ đồng.

  Bên cạnh đó, khoảng cách giàu nghèo, mức sống, điều kiện sống giữa các vùng miền, dân tộc đa số và dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số với dân tộc thiểu số, chưa được thu hẹp. Lao động người dân tộc thiểu số xuất cảnh trái phép đi làm thuê ở nước ngoài, nhiều nhất là qua Trung Quốc, chưa giảm. Thống kê chưa đầy đủ của 16 tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2017, đã có 108.441 lao động người dân tộc thiếu số xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm việc, trong đó có hàng trăm người bị bắt giữ, đẩy đuổi về nước.

  Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn thiếu đói (Ảnh: Phan Hậu)

  Đáng lo ngại, theo ông Vũ Dương Châu, ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay đang có một bộ phận lớn người dân thiếu đất sản xuất. Cụ thể, thống kê tại 8 tỉnh đã có 71.773 hộ thiếu đất sản xuất do bất cập trong các dự án thu hồi đất đai và di dân ở một số công trình thủy điện vừa và nhỏ, dẫn tới tình trạng phá rừng, xâm lấn đất rừng, khai thác lâm thổ sản trái phép.

  Để hỗ trợ, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, ông Châu kiến nghị các cơ quan trung ương, chính quyền các địa phương thực hiện đầy đủ, đồng bộ chủ trương chuyển đổi đất nông, lâm nghiệp từ các lâm trường hoạt động không hiệu quả giao cho đồng bào dân tộc thiểu số làm đất sản xuất.

  Đối với các hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số còn sản xuất manh mún, tự cung tự cấp,  theo ông Châu, cần có sự hỗ trợ từ các đoàn thể trong tư vấn cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cách nuôi trồng có hiệu quả.

  Nguồn: Hoàng Phan/TNO