Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cả nước có gần 11 triệu gia đình văn hóa

  (VOH) - Cả nước có gần 11 triệu gia đình văn hóa là một trong những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

  Bộ Tư pháp cho biết, từ năm 1999 đến nay, Trung tâm trợ giúp pháp lý các tỉnh – thành trong cả nước đã hỗ trợ hơn 1,3 triệu vụ việc cho 1,4 triệu lượt đối tượng. Đội ngũ tuyên truyền pháp luật các cấp hiện trên 100.000 người tham gia thực hiện mỗi năm hơn 800.000 hoạt động văn nghệ lồng ghép với tuyên truyền kiến thức pháp luật, thu hút gần 55 triệu lượt người tham dự. Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01 vào sáng nay 30/12, ông Sơn Phước Hoan – Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc đánh giá cao việc sân khấu hóa công tác phổ biến kiến thức pháp luật:
  Thông qua Nghị quyết Liên tịch 01, cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đến nay đã nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật và quy định chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn Bùi Bá Bổng nhận định vẫn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc:
  Định hướng cho việc thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01 giai đoạn 2010 – 2015 gồm 8 điểm quan trọng, trong đó các bộ ngành sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh sự liên kết và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân ở vùng sâu vùng xa./.

  Lê Nguyễn