Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • “Các cấp hội ngày càng tạo được dấu ấn đậm nét”

  Sau 4 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần VI nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã chính thức bế mạc vào sáng nay 03/7.


  Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VI ra mắt Đại hội   Ảnh: Phạm Cường 

  Tại phiên họp này, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Tổ; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thi đua chủ yếu nhiệm kỳ từ nay đến năm 2018; biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Hội nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung… Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã nhất trí với nhân sự Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI với 1 Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 5, tiếp tục được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VI.
  Đại hội đã thông qua 11 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013-2018. Nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả “Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới…Đại hội vừa khép lại, Phóng viên Lê Nguyễn đã phỏng vấn nhanh ông Nguyễn Văn Phụng - Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM về những suy nghĩ, cảm nhận từ kỳ Đại hội lần này.

  Lê Nguyễn