Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Các chương trình mục tiêu quốc gia đã làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn

  (VOH) - Theo báo cáo của Chính phủ, tổng kinh phí huy động thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong 3 năm (2011-2013) là khoảng hơn 92.600 tỷ đồng, bằng 3,5% tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2013 và bước đầu, các chương trình mục tiêu quốc gia đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo nguồn lực lớn cùng với nguồn lực của Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo.

  Người nghèo ở các vùng nông thôn trên cả nước đã được tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của nhà nước; cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường trên cơ sở triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo của cả nước từng bước cải thiện, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

  Đến nay, cả nước có 100% số xã và trên 90% số thôn bản đã có nhân viên y tế hoạt động; 99% xã có nhà trạm; 72% số xã có bác sỹ hoạt động; 55% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và khoảng 78,8% trạm y tế xã đã thực hiện khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, đã cải tạo và nâng cấp được gần 1.000 công trình, trong đó đã kiên cố hóa, nạo vét được 7.000 km kênh mương, xây dựng,  tu bổ, sửa chữa, nâng cấp được hàng ngàn công trình thủy lợi gồm bờ bao phục vụ tưới tiêu. Một số phong trào nổi bật về phát triển sản xuất là “dồn điền, đổi thửa” gắn với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa; xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn”, “cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp”.…


  Thu hoạch trên cánh đồng mẫu lớn - Ảnh: daidoanket.

  Quốc Dũng