Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội TPHCM học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết TW4

    (VOH) - Sáng nay 10-4, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” dành cho gần 300 đại biểu là thành viên Ủy ban MTTQ VN TPHCM, Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội TP.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12, Hội nghị Trung ương 4, khóa XI; Chỉ thị số 15, Kế hoạch số 8 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua hội nghị giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Nghị quyết, từ đó nắm vững tư tưởng chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp, những việc cần làm, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, quyết tâm thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh hơn nữa từ kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Cũng tại hội nghị, ông Hứa Ngọc Thuận-Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã báo cáo đến các đại biểu kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội TP trong quý I và phương hướng, nhiệm vụ trong quý II/2012.

    Minh Hiệp