Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cần Giờ chuẩn bị tổng kết đề án xây dựng xã nông thôn mới Lý Nhơn

  (CTV) Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Cần Giờ vừa họp bàn về công tác chuẩn bị nội dung tổng kết đề án xây dựng thí điểm nông thôn mới xã Lý Nhơn.

  Ảnh minh họa

  Nội dung tập trung vào 7 chuyên đề: vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện đề án; vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát, điều hành của chính quyền và Ban quản lý xây dựng đề án; kết quả thực hiện 19 tiêu chí; vai trò của UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác vận động tuyên truyền; phong trào quần chúng nhân dân địa phương, cộng đồng xã hội hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng video clip mô tả quá trình xây dựng đề án và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

  Từ ngày 1 đến 31/12, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Cần Giờ sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết đề án.

  Minh Châu