Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cảnh sát PCCC TPHCM ủng hộ đồng bào miền Trung 500 triệu đồng

    (VOH) - Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM về ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai, lãnh đạo Sở cảnh sát PCCC TPHCM đã phát động quyên góp đến các đơn vị thuộc Sở, kết quả số tiền thu được trên 500 triệu đồng.

    Lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC thành phố đã chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM 400.000.000 đồng, số tiền còn lại sẽ được giao cho các tổ chức đoàn thể thuộc Sở để gửi đến các tổ chức đoàn thể thành phố - các đơn vị cùng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 và số 11 gây ra.

    Thiếu tướng Trần Triều Dương và Ban Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đang quyên góp cho đồng bào bị lũ lụt. Ảnh: SGGP.

    Thoại Diễm