Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chính phủ đồng ý điều chỉnh giá các dịch vụ y tế

  Dự thảo kế hoạch về điều chỉnh giá viện phí mới của Bộ Y tế trong năm 2012 sẽ có hơn 400 dịch vụ y tế trong tổng số hơn 3.000 dịch vụ kỹ thuật y tế được điều chỉnh tăng giá.

  Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo, theo đó đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc điều chỉnh giá các dịch vụ y tế ban hành tại Thông tư liên bộ số 14/TTLB năm 1995 và một số dịch vụ ban hành năm 2006 của Bộ Y tế.

  Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế làm việc với các bộ liên quan để ban hành văn bản trong khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3-2012. Trong đó lưu ý công tác tuyên truyền cần thực hiện chủ động trước đối với cơ quan báo chí và người dân để tạo sự đồng thuận. Đồng thời, Bộ Y tế cần tính toán, bàn kỹ với Bộ Tài chính để bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế.

  Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, đối với đối tượng nghèo, diện gia đình chính sách... vẫn duy trì đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để kiểm tra, kiểm soát tránh lợi dụng, lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế. Trong trường hợp mức đồng chi trả lớn, cần nghiên cứu, có biện pháp hỗ trợ của Nhà nước để giúp các đối tượng trên giảm bớt khó khăn.

  Theo SGGP