Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cho Vinashin, Vinalines vay với lãi suất 0% để trả nợ lương, bảo hiểm, trợ cấp mất việc làm và học nghề cho người lao động

    Thủ tướng chính phủ đã đồng ý cho các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) được chuyển giao từ Vinashin sang, được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để trả nợ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

    Mức vay tối đa bằng số kinh phí trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm và trợ cấp (kể cả số tiền lãi phát sinh phải thanh toán do nợ lương, bảo hiểm theo quy định) tính đến ngày 31/10/2010 và thời kỳ tiếp theo đến hết ngày 31/12/2010. Thời hạn vay tối đa là 12 tháng với mức lãi suất 0%. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn mà đã có thời gian làm việc từ đủ 1 năm trở lên trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Vinashin và doanh nghiệp thuộc Vinalines chuyển sang, bị mất việc trong năm 2010 và năm 2011 mà chưa có việc làm, có nhu cầu cũng sẽ được vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm và học nghề.

    TTXVN