Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chống tiêu cực trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

  Ý kiến chỉ đạo đối với đề nghị của Bộ Công an và của một số Bộ về việc chuyển giao công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho ngành Công an, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý việc cần đẩy mạnh hơn nữa công tác chống tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

  Ảnh minh họa - nguồn: internet.

  Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, về việc Quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 84 Luật Giao thông đường bộ đã được Quốc hội khóa XII, kỳ hợp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008.

  Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe nêu tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa công tác chống tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

  Được biết, theo Nghị quyết số 88/NQ-CP, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải đẩy mạnh thực hiện các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; tiếp tục hoàn thiện giáo trình đào tạo, quy trình sát hạch lái xe; tăng cường công tác giám sát các kỳ sát hạch lái xe.

  Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc đổi mới giấy phép lái xe; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc để phục vụ công tác quản lý, tra cứu, theo dõi vi phạm của người lái xe và trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng.

  Theo chinhphu.vn