Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo tiếp đoàn đại biểu Thượng viện vương quốc Campuchia

    (VOH) - Sáng 7/4, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp Phạm Phương Thảo đã tiếp đoàn đại biểu Thượng viện Vương quốc Campuchia do ông Chea Cheth, Thượng Nghị sĩ làm trường đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tìm hiểu về công tác “triển khai phân quyền và phi tập trung hóa cơ sở”.

    HTML clipboard

    Tại buổi tiếp, Đoàn đại biểu thượng viện Campuchia đã bày tỏ mối quan tâm về kế hoạch quản lý nguồn thu - chi ngân sách ở cấp quận, huyện, phường xã, và những chính sách đối với phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Chea cheth cũng nhận định: ở Việt Nam, quyền lợi của phụ nữ được mở rộng hơn so với ở Campuchia. Chủ tịch Phạm Phương Thảo cho biết: ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, phụ nữ được chú trọng trong cơ cấu chính quyền, chiếm từ 25 đến 30%. Về quản lý thu - chi ngân sách ở cơ sở, hiện nay, thành phố thực hiện khoán kinh phí cho các phường, xã với mức 42,5 triệu đồng/người/năm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp Phạm Phương Thảo cho biết sẽ cung cấp cho đoàn một số luật liên quan để tiện việc nghiên cứu, tìm hiểu.

    Thoại Diễm