Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chủ tịch nước chủ trì họp Ban Cải cách Tư pháp Trung ương

  Ngày 24/1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ chín, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

  Đây là phiên họp cuối cùng trong năm nhằm thảo luận, đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2012; xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2013; dự kiến chương trình làm việc của Ban chỉ đạo trong năm nay.

  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. (Ảnh:TTXVN)

  Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định rằng công tác cải cách tư pháp trong năm 2012 có nhiều chuyển biến tích cực với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương. Nhiều đề án quan trọng liên quan đến công tác cải cách tư pháp được xây dựng, xem xét. Các cơ quan tư pháp đã góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu, đề xuất những nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chủ tịch nước đánh giá, mặc dù kiêm nhiệm nhưng các thành viên của Ban Chỉ đạo đã theo sát được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng cho rằng, công tác cải cách tư pháp còn một số tồn tại, hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới như việc thực hiện pháp luật nói chung trong đó có cải cách tư pháp trên một số lĩnh vực chưa đi vào đời sống; một số chủ trương, định hướng về cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị chưa được thể chế hóa kịp thời; một số đề án chuyên đề liên quan đến công tác cải cách tư pháp còn hạn chế về chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu.

  Thành Sang (Theo TTXVN)