Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu Công đoàn quốc phòng

  Ngày 23/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 100 đại biểu làm kinh tế gia đình giỏi, nhân dịp về dự lễ tuyên dương do Công đoàn Quốc phòng tổ chức.

  Tại buổi tiếp, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 63 năm xây dựng trưởng thành của Công đoàn Quân đội. Là một bộ phận trong Công đoàn Việt Nam, từ khi ra đời, tổ chức Công đoàn Quốc phòng liên tục phát triển, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tập hợp được 17 vạn đoàn viên công đoàn với hơn 900 công đoàn cơ sở.

  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thân mật trò chuyện cùng các điển hình làm kinh tế gia đình giỏi trong quân đội.

  Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Công đoàn Quốc phòng đã chỉ đạo và tổ chức phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong quân đội, không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất sửa chữa vũ khí, khí tài quân sự mà còn đóng góp hàng trăm nghìn sáng kiến, hàng chục nghìn công trình, sản phẩm; tiết kiệm và làm lợi hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách quốc phòng. Đặc biệt năm năm qua, phong trào phát triển kinh tế gia đình do Công đoàn Quốc phòng phát động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ.

  Trong số 18.000 đoàn viên đang tham gia phong trào, có 25% hoạt động trong các mô hình chăn nuôi; 37% phát triển kinh tế gia đình theo mô hình trồng trọt; 26% mở dịch vụ ngành nghề tổng hợp…. Với các hình thức làm kinh tế gia đình phong phú, các trường hợp gương điển hình đã tạo ra bức tranh đa sắc màu của phong trào kinh tế gia đình trong đoàn viên công nhân viên chức-lao động quốc phòng toàn quân, góp phần đẩy nhanh mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước.

  Báo cáo Chủ tịch nước kinh nghiệm lao động sản xuất đặc thù, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, các đại biểu mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn của Đảng Nhà nước, gồm các các kênh tuyên truyền về chủ trương đường lối cùng chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất của cho các hộ gia đình, tập thể, đơn vị. Các đại biểu bày tỏ mong muốn được tích cực học tập, lao động, tham gia các phong trào thi đua, không ngừng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

  Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương thành tích của các đại biểu ưu tú về Thủ đô dự lễ tuyên dương; đánh giá cao sáng kiến của Công đoàn Quốc phòng đã phát động phong trào, xem đây là giải pháp giúp nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên quốc phòng và cán bộ chiến sỹ, trong điều kiện kinh tế đất nước chưa hết khó khăn.

  Giải đáp những đề xuất của các đại biểu, Chủ tịch nước tin tưởng với khả năng đức tính cần cù sáng tạo, kế thừa truyền thống trung dũng kiên cường quân đội, các đại biểu tiếp tục là những tấm gương sáng, trong phong trào thi đua. Chủ tịch nước căn dặn, các đại biểu cần tăng cường gắn kết với cấp ủy, chính quyền, người dân trên địa bàn sở tại, để có thêm kênh hỗ trợ, giúp tháo gỡ khó khăn trong quá trình lao động sản xuất.

  Về phía công đoàn quốc phòng và các đơn vị trong quân đội, Chủ tịch nước căn dặn cần tổ chức thêm nhiều cuộc tổng kết nhân rộng mô hình, với quy mô rộng khắp, thời gian đan xen, để cùng với lễ tuyên dương năm năm một lần, những gương sáng trong phong trào làm kinh tế gia đình giỏi, sẽ thực sự được phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu nước mạnh” của Đảng, Nhà nước.

  Vietnam+