Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

    Trong 2 ngày 30/6 và 1/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

    Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

    Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ rõ: Tuyên Quang là địa phương có truyền thống cách mạng, đặc biệt là người dân một lòng trung thành với Đảng. Vì vậy, Đại hội Đảng bộ các cấp ở tỉnh Tuyên Quang phải làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm thía, phát huy truyền thống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Việc cái giàu chậm đến với Tuyên Quang có nguyên nhân chính là địa hình phức tạp và cả do Trung ương đầu tư chưa nhiều. Chủ tịch nước mong muốn Tuyên Quang cần đi lên bằng chính sức mạnh, tiềm năng và con người của mình bởi đây là yếu tố đảm bảo sự tăng trưởng bền vững.    

    VOV