Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chủ tịch nuớc tiếp Đòan Đại biểu phụ nữ tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

    Chiều tối hôm qua 12-03, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nuớc Truong Tấn Sang đã tiếp đòan đại biểu phụ nữ tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Chủ tich nuớc đã nhiệt liệt chào mừng chị em phụ nữ về dự Đại hội và chúc Đại hội sẽ thành công tốt đep.

    Đánh giá vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nuớc Truơng Tấn Sang nhấn mạnh: Lịch sử VN đã chứng minh bất cứ thời  kỳ nào cũng có nhưng tấm gương trung liệt của phụ nữ, đó là niềm tự hào chung của tòan dân tộc, Chủ tịch nuớc cũng đề nghị trong giai đọan hiện nay, tổ chức Hội phụ nữ cần quán triệt các cấp hội và hội viên thực hiện tốt nghị quyết Đại Hội Đảng tòan quốc lần XI và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Hơn bao giờ hết, phụ nữ cần phát huy vai trò của mình trong những lúc khó khăn, xây dựng tinh thần đòan kết, nhất trí trong tòan xã hội, qua đó góp phần vào sự nghiệp chung: CNH, HĐH đất nước. Chủ tịch nuớc mong muốn cán bộ phụ nữ cần tích cực tham gia triển khai Nghị quyết Trung uơng 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đồng thời Ban chấp hành mới của Hội LHPN bầu ra sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc bình đẳng giới, mở rộng điều kiện tham gia học tập, nâng cao trình độ và tạo công ăn việc làm của phụ nữ ở những vùng khó khăn, đề xuất các giải pháp có hiệu quả nhằm ngăn chặn các hành vi có liên quan đến nhân phẩm phụ nữ ...

    Theo VTV