Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu uy tín các dân tộc Hà Giang

  Chiều 23/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang.

  Chủ tịch nước nhấn mạnh: Những người có uy tín của các đồng bào dân tộc thiểu số là những tấm gương sáng, là nòng cốt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đoàn kết đồng bào làm nên bước phát triển mới của tỉnh Hà Giang nói riêng và các tỉnh miền núi nói chung.
  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đại biểu uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang

  Thay mặt gần 40 đại biểu là những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2011, ông Vương Mí Vàng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Hà Giang cho biết: Là tỉnh miền núi biên giới với 22 đồng bào dân tộc cùng sinh sống, những năm qua tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm đến phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

  Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 2000 người có uy tín được ghi nhận thường xuyên phát huy vai trò của mình, trong đó rất nhiều người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

  Những người có uy tín luôn đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; vận động bản làng, động viên con cháu tích cực tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao như các ông Lý A Dong ở huyện Yên Minh, ông Hoàng Đình Nội ở huyện Quang Bình không chỉ là những người sản xuất giỏi với thu nhập từ 120-150 triệu đồng/năm mà còn tích cực hướng dẫn, giúp đỡ bà con trong thôn bản cùng làm theo.

  Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người có uy tín đã vận động bà con chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng như xây dựng nhà văn hóa thôn, hiến đất xây trường và làm đường liên thôn, liên xã, tạo nên sự đồng thuận cao trong xây dựng nông thôn mới.

  Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được lắng nghe kinh nghiệm và chia sẻ của những người có uy tín. Đây là những người tiêu biểu nhất trong hơn 2.000 người tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang.

  Chúc mừng những thành tựu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng mà tỉnh Hà Giang đã đạt trong những năm qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thành công đó có sự đóng góp quan trọng của những người có uy tín của các đồng bào dân tộc thiểu số.

  Chủ tịch nước mong rằng, những người có uy tín tiếp tục là nòng cốt, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với bà con dân tộc thiểu số.

  Chủ tịch nước cho rằng, Hà Giang là tỉnh biên giới có đông đồng bào dân tộc anh em cùng sinh sống còn nhiều khó khăn, do đó, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, tỉnh Hà Giang cần có chính sách cụ thể đối với bà con các dân tộc trong tỉnh, đồng thời những người có uy tín tiếp tục là nòng cốt là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với bà con dân tộc thiểu số và là những tấm gương sáng trong sinh hoạt, lao động sản xuất để bà con cùng noi theo.

  Chủ tịch nước tin tưởng, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và ý chí phấn đấu bền bỉ, kiên trì và tinh thần đại đoàn kết của đồng bào các dân tộc Hà Giang nói riêng, cũng như các tỉnh miền núi nói chung sẽ sớm đưa Hà Giang và các tỉnh miền núi có bước phát triển mới, rút ngắn khoảng cách với các tỉnh miền xuôi để góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa đất nước./.

  VOV